.st0{fill:#FFFFFF;}

Mẫu Đơn Xin Trả Chậm Tiền Vay Ngân Hàng Và Quy Trình Nộp Đơn 

By  giaidaptaichinh.com

Trong quá trình vay tiền ngân hàng, do một vài yếu tố khách quan mà người vay cần viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng với mục đích xin trả chậm tiền vay bao gồm cả phần gốc và phần lãi.

Tuy nhiên, có rất nhiều cá nhân, doanh nghiệp còn chưa nắm rõ về nội dung cũng như cách viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng. Bài viết này sẽ gửi đến bạn cách giải quyết những vấn đề nêu trên.

đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng

Nội dung bài viết

Đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng là gì?

Đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng được hiểu là mẫu đơn dùng để xin gia hạn thêm thời gian trả nợ lâu hơn mức thời hạn ban đầu.

Đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng sẽ do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp viết gửi tới ngân hàng để được xem xét giải quyết tăng thời gian trả nợ phần gốc và phần lãi cho ngân hàng.

Việc được gia hạn thêm thời gian trả nợ trong những điều kiện cần thiết để phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng sẽ giúp làm giảm áp lực về kinh tế cho các cá nhân, doanh nghiệp vay tiền ngân hàng.

Trong đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng sẽ thể hiện được các nội dung chính bao gồm: Tên khách hàng vay tiền, tên ngân hàng mà khách hàng đang vay cần xin trả chậm tiền vay, số tiền đã vay và đã trả được, thời gian mong muốn được xin gia hạn thêm và phê duyệt của phía ngân hàng.

Khách hàng viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng khi nào?

Trong thời gian vay tiền tại ngân hàng mà khách hàng gặp một trong các rủi ro dưới đây mà không đủ khả năng trả nợ đúng hạn thì hãy hoàn thiện đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng để xin gia hạn khoản vay.

  • Khách hàng gặp phải những thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, các cuộc chiến tranh, rủi ro về chính trị mà gây thiệt hại về tài chính, ảnh hưởng đến việc sản xuất, kinh doanh của bản thân hay của công ty, doanh nghiệp.
  • Trong trường hợp Nhà nước ban hành những chính sách mới, có tác động không tốt đến việc sản xuất kinh doanh của bạn, dẫn đến việc không thể trả nợ đúng hạn như lúc đầu.
  • Ngoài ra, nếu khách hàng gặp phải những sự cố xuất phát từ nguyên nhân khách quan khác gây ảnh hưởng đến việc sản xuất cũng như hoạt động kinh doanh, đem đến những rủi ro cho khách hàng thì khách hàng cũng có thể viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng.

Bên cạnh là đối tượng được xin trả chậm tiền vay ngân hàng, khách hàng có cần đáp ứng thêm điều kiện nào nữa để được xem xét giải quyết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng không?

Điều kiện viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng

điều kiện đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng

Theo các quy định của pháp luật, khách hàng muốn viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng phải đáp ứng được các điều kiện sau:

Khách hàng phải là đối tượng thuộc diện được xem xét cho trả chậm tiền vay ngân hàng.

Khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do những yếu tố khách quan tác động dẫn đến không có đủ khả năng trả nợ đúng hạn như hợp đồng đã ký.

Khách hàng phải đưa ra được phương án mới trong sản xuất kinh doanh cũng như đề ra được cách trả nợ khả thi sau khi được giải quyết việc trả chậm tiền vay ngân hàng để dựa vào đó ngân hàng sẽ quyết định có duyệt cho bạn gia hạn khoản vay hay không và thời gian gia hạn là bao lâu.

Khách hàng đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ đối với khoản nợ chậm trả nhưng vẫn chưa có khả năng trả nợ đúng hạn.

Qua thẩm định, đánh giá của Quỹ bảo lãnh tín dụng nhận thấy nếu áp dụng việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ thì khách hàng cũng không đủ khả năng trả nợ cho Quỹ bảo lãnh tin dụng theo Hợp đồng đã kí thì khách hàng cũng tiến hành viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng.

Lãi suất và thời hạn có thể xin trả tiền chậm là bao lâu?

Lãi suất

Khi khách hàng tiến hành viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng, sẽ có sự thay đổi về mức lãi suất mà khách hàng phải chịu do không trả nợ đúng thỏa thuận ban đầu khi vay vốn.

Nếu như khách hàng không có khả năng trả tiền lãi đúng hạn theo hợp đồng vay tiền thì phải trả lãi chậm theo mức lãi suất do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận nhưng không được vượt mức 10%/năm tính theo dư lãi chậm trả ứng với thời gian chậm trả.

Nếu khoản vay bị chuyển thành vay nợ quá hạn, thì khách hàng cần trả lãi tính theo dư nợ gốc bị quá hạn ứng với thời gian chậm trả, tuy nhiên áp dụng mức lãi suất mới không được vượt quá 150% mức lãi suất cho vay trong hạn tại thời điểm bị chuyển nợ quá hạn.

đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng lãi suất

Thời hạn

Dựa trên đề nghị cũng như khả năng trả nợ của khách hàng, Ngân hàng sẽ quyết định thời hạn trả chậm tiền vay sao cho phù hợp.

Với một khoản nợ, khách hàng có thể được gia hạn nhiều lần, tuy nhiên cần bảo đảm thời hạn nhận nợ bắt buộc không được vượt quá 1/3 thời gian cho vay trong hạn của khoản vay.

Việc xem xét, quy định lại thời hạn trả nợ được thực hiện tối đa mười ngày kể từ ngày đến hạn trả nợ đã thỏa thuận.

Hướng dẫn chi tiết viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng

Dưới đây là mẫu đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng phổ biến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN NỢ GỐC,  LÃI

Kính gửi: CHI NHÁNH NGÂN HÀNG………(1)……………

Tên người vay:…………..(2)………………………………………………………………………………………..

Nợ vay NH số tiền:…………(3)…………………………………………………………………………………….

Hợp đồng tín dụng số:…………….(4)……………………………… ngày……..tháng………năm……….

Đã trả nợ được, số tiền gốc:……….(5)………………………. số tiền lãi:……….(6)……………………..

Còn nợ lại……………………..(7)…………………………………………………………………………………

Hạn phải trả vào ngày……tháng…….năm……..(8)

Lý do chậm trả: (9)

– ……………………………………………………………………………………………………………………

– ……………………………………………………………………………………………………………………

-…………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị chi nhánh Ngân hàng …………………. gia hạn:

– Số nợ gốc đến ngày……tháng…….năm……..(10)

– Số nợ lãi đến ngày……tháng…….năm……..(11)

Chúng tôi xin cam kết sẽ trả đúng hạn trên.

Người vay
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(1) Tên ngân hàng mà khách hàng đang bị chậm hạn vay nợ.

(2) Viết IN HOA có dấu theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

(3) và (4) Viết đúng theo Hợp đồng vay vốn ban đầu.

(5) Viết chính xác số tiền khách hàng đã trả được phần gốc cho ngân hàng.

(6) Viết chính xác số tiền khách hàng đã trả được phần lãi cho ngân hàng.

(7) Tổng số tiền mà khách hàng chưa trả được ngân hàng.

(8) Thời hạn phải trả nợ đã thỏa thuận với ngân hàng trong Hợp đồng  (thời hạn khi bắt đầu làm hồ sơ vay vốn).

(9) Nêu rõ lý do làm cho khách hàng không thể trả nợ đúng hạn. Lưu ý: khách hàng nên đưa ra những lý do sát với mục “Khách hàng viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng khi nào?” của bài viết.

(10) Thời gian mà khách hàng mong muốn được gia hạn trả nợ gốc.

(11) Thời gian mà khách hàng mong muốn được gia hạn trả nợ lãi.

Bên cạnh đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng, khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ sau để hoàn thiện hồ sơ gửi lên ngân hàng:

  • Phương án kế hoạch trả nợ khả thi phù hợp với khả năng của bản thân;
  • Các loại giấy tờ cá nhân có liên quan như chứng minh nhân dân/căn cước công dân còn giá trị sử dụng,…;
  • Các loại giấy tờ chứng minh khách hàng gặp rủi ro có liên quan đến điều kiện gia hạn nêu trên.

Sau khi bạn hoàn thiện đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng và các loại giấy tờ trong hồ sơ cần gửi lên ngân hàng, phía ngân hàng sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ theo đúng quy trình và gửi câu trả lời cho khách hàng trong thời gian chậm nhất là 10 ngày.

Khi khách hàng gửi hồ sơ, cán bộ ngân hàng trực tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi qua Phòng khách hàng, sau khi xem xét hồ sơ Phòng khách hàng sẽ gửi lên và xin ý kiến phê duyệt của Giám đốc.

Lưu ý khi viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng 

Khi thực hiện việc viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng , khách hàng cần tìm hiểu rõ các vấn đề sau để đực giải quyết nhanh và bảo đảm quyền lợi của mình:

  • Các đối tượng người vay được xin trả chậm tiền vay ngân hàng;
  • Nắm vững và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trong hồ sơ, tìm hiểu thủ tục xin gia hạn trả nợ ngân hàng
  • Tùy thuộc vào số tiền nợ chưa trả được, lựa chọn thời gian gia hạn hợp lý, để đảm bảo đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng được xét duyệt.

Khi gần đến hạn trả nợ và cảm thấy bản thân thực sự không đủ khả năng trả nợ ngân hàng đúng hạn, hãy tìm hiểu và viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng kịp thời, tránh trường hợp để bị quá hạn mức dẫn đến bị phạt.

Để thực hiện được việc xin trả chậm tiền vay ngân hàng, khách hàng nên đến ngân hàng hoặc các chi nhánh, phòng giao dịch để làm việc trực tiếp, tại đó khách hàng sẽ được hướng dẫn cụ thể về thủ tục gia hạn kỳ trả nợ.

Tùy thuộc vào các quy định riêng về hồ sơ, thủ tục của từng ngân hàng mà khách hàng sẽ được yêu cầu chuẩn bị thêm các loại giấy tờ khác. Khi đó nhân viên ngân hàng sẽ hướng dẫn tận tình và khách hàng hãy thực hiện theo những gì nhân viên yêu cầu.

Đừng ngại xin sự tư vấn của bộ phận chăm sóc khách hàng tại ngân hàng bạn vay nợ để giải đáp những vấn đề có liên quan đến vấn đề bạn đang gặp phải.

Về chi phí hồ sơ gia hạn khoản vay, tùy thuộc vào từng ngân hàng sẽ có quy định riêng có thu phí hay không và mức phí là bao nhiêu.

viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng

Kết luận

Trong tình hình cấp bách, không may gặp phải những sự cố, rủi ro dẫn đến việc các cá nhân, doanh nghiệp không đủ khả năng trả nợ đúng hạn cho ngân hàng thì việc tiến hành viết đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng là điều rất cần thiết.

Mong rằng bài viết từ giaidaptaichinh đã giúp bạn nắm rõ nội dung thông tin cần hoàn thiện trong đơn xin trả chậm tiền vay ngân hàng và sớm giải quyết được các vấn đề tài chính của mình.

Bài viết tham khảo:

giaidaptaichinh.com


Your Signature

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>